Er grundvandet truet af forurenet jord?

Region Hovedstaden påbegynder nu to store undersøgelser af jordforurening på Skelstedet 13 og på Banevænget 13-15