Er Furesøs politikere ansvarsbevidste?

Af Hanne Baunø, Gartnerkrogen 11, Værløse

Undertegnede harmes over, hvordan politikerne i Furesø kommune prioriterer og bruger borgernes penge. At Widex for nogle år siden flyttede til Allerød kommunen var et stort tab og nu jager man også H.C. Container på porten, begge firmaer er gode skatteydere, som kommunen kunne have glæde af.

Fredag modtager vi borgere et brev om, at man har besluttet at borgerne skal have opstillet tre grimme plasticcontainere til sortering af vores affald på vores parcel. Går politikerne med skyklapper på? Der har været rimelig megen debat fra andre kommuner om, at det var spild af penge. I mange tilfælde er det tilmed ikke muligt for borgerne at få plads til disse containere, uden at skulle have en omkostning for at få plads til dem. Alligevel vil kommunen bruge 23 millioner på et håbløst projekt. Ligeså finder politikerne det også rimeligt i disse sparetider at bruge ca. 100 millioner på at bygge et nyt Rådhus.

Andre vedtagne lovede projekter som et støjværn, som kunne afhjælpe et støjhelvede for beboerne i Johan Christensen bebyggelsen fra Skovløbervangen langs Kollekollevej, stryger politikerne med et pennestrøg. Dette er et projekt, som har været debatteret i mange år.

Ikke desto mindre valgte kommunen at opsætte et støjværn langs Kollekollevej ved Syvstjernehusene, hvor støjgenerne er langt mindre. Kommunens prioriteringer er simpelthen uforståelige. Projektet ved Johan Christensen bebyggelsen skulle være startet august måned 2015 og udbygges i etaper. Efter politikerne begyndte at tale om nyt Rådhus, er dette projekt bare tiet ihjel. Når kommunen lader opføre en så trafikeret vej med db som er langt over det maksimalt forsvarlige (man kan kun med stort besvær føre en samtale i haven), bør et sådan projekt stå langt højere end et nyt rådhus og grimme uduelige sorteringscontainere.

Det er kun at håbe, at kommunalbestyrelsen er sig sit ansvar bevist og hurtigt får genopstartet projektet.