Er det manglende respekt eller bare manglende vilje?