Enlige ældre uden børn sad dyrest i det sidste år

Gruppen af enlige over 60 år uden børn fik sidste år den største stigning i forbrugsudgifterne, viser tal.

Foto: Mik
Cirkus Arli optræder for 250 ældre og 40 børn pa Trekroner Plejecenter. Plejecenteret har inviteret flere andre plejehjem og en børnehave til at være med til løjerne.
  Foto: Mik
Cirkus Arli optræder for 250 ældre og 40 børn pa Trekroner Plejecenter. Plejecenteret har inviteret flere andre plejehjem og en børnehave til at være med til løjerne. Foto: Mik Foto: Christian Mikkelsen [Mik]

Husstande med enlige over 60 år uden børn fik med 0,9 procent den største relative stigning i forbrugsudgiften i 2014, viser tal fra Danmarks Statistik.

For denne gruppe af husstande steg den gennemsnitlige udgift til forbruget således med 1700 kroner.

Derimod var husstande med to voksne under 60 år uden børn, husstande med mindst tre voksne, to voksne med børn samt enlige med børn, dem der havde de mindste relative stigninger i forbrugsudgiften.

Ifølge Danmarks Statistik har en moderat inflation været grund til, at udgiftsposten til forbruget for en gennemsnitlig husstand steg med 1400 kroner sidste år.

For alle typer af husstande faldt forbrugsudgiften til fødevarer, drikkevarer og tobak med 200 kroner – svarende til et fald på 0,6 procent.

– Mindst gavn af de lavere priser fik enlige over 60 uden børn, mens husstande med mindst tre voksne opnåede den største besparelse, idet disse forbrugsposter udgør den største andel af husstandenes forbrug, skriver Danmarks Statistik.

Faldet i udgiften varierer dog for de forskellige husstandstyper med mellem 50 kroner og 500 kroner.

De to poster, som har bidraget mest til stigningen i forbrugsudgiften, er boligbenyttelse samt elektricitet og opvarmning.

Den større udgift på boligbenyttelse varierer for de enkelte typer af husstande med mellem 800 kroner og 1400 kroner.

– Det er altovervejende udgifter til husleje med videre, der er årsagen til merudgiften i forhold til året før, forklarer Danmarks Statistik.

For 2015 venter forbrugerøkonom Camilla Skovsbo Erichsen fra Sydbank, at inflationen vil forblive meget lav. Det vil ifølge hende medvirke til, at danskerne igen i år vil opleve en fremgang i reallønnen.

– Det kan være med til at øge privatforbruget i år, spår forbrugerøkonomen.