Engelsk i første klasse

Carsten Overgaard

Park Alle 5 , Ølstykke, skriver:

Det er med bekymring, at jeg læser, at sammenlægningsudvalget vil arbejde for at man får engelsk som ekstra stress-faktor i første klasse.

Jeg har været glad for at vi som en lille kultur på globalt plan har haft en massiv indsats i folkeskolen, så vores børn kunne lære at læse og skrive dansk langt bedre end tidligere. Der er brug for denne indsats for at sikre at vores sprog og kultur overlever i generationer fremover.

Jeg opfatter al undervisning i fremmedsprog før 5. klasse som ren spildtid. I bedste fald er der tale om fag, som barnet gerne for min skyld må bruge tid på, hvis det har evnerne på linie med fag som musik, hjemkundskab og billedkunst. I værste fald er der tale om fag, som fjerner fokus fra de fag, som er nødvendige for barnets eksistens på arbejdsmarkedet (Dansk og matematik.).

Jeg er IT-chef og det er nødvendigt at kunne læse engelsk, mens tale ikke er nødvendig. Man kan altid bede om at få en national supporter. Faktisk er det et kontraktkrav for de fleste virksomheder. Den indsats, som er nødvendig for at kunne tilegne sig de nødvendige evner i engelsk, kan man snildt nå at erhverve sig fra 5. klasse.

Der er også et anden faktor og det er barnets selvrespekt. Når man hovedkulds kaster et fremmedsprog ind tidligt, får man nogle elever som ikke er sproglige mindet og som derfor tidligt må have ekstra undervisning for at kunne følge deres kammerater. Hvordan må barnet kunne opfatte sig selv på linie med sine kammerater, når vedkommende hele tiden må gå til ekstra undervisning eller kræve ekstra støtte for at følge med? Var det ikke mere rimeligt at spare barnet for risikoen for et nederlag?

Jeg er så bekymret på mine børns vegne at jeg fra i dag vil se på alternativer.

Engelsk tidligere end 5. klasse er blot ekstra stress for eleverne uden gavnlig virkning og på sigt underminerende for vores kultur som hele. Tag dog vare på børnenes interesse og følg folketingets anvisninger i første omgang, også selv om de først vil indføre engelsk i 3. klasse.