Engell om V-splittelse: Ellemann er hårdt presset

Kristian Jensen foreslog en økonomisk reformpakke, og formand Ellemann-Jensen fratog ham hans ordførerskab.