Energirenovering af Fjordvænge for 20 mio. kr.

Energiforbruget ventes at blive 75% lavere efter renovering

Foto: Kim Larsen

BOLIG Fjordvænge på Fjordvej, som rummer 64 lejemål, står foran en nødvendig renovering af vinduer og tage. Det vil blive gjort efter såkaldt passivhus standard (super-lavenergihus).

Tag, vinduer og facader efterisoleres, og der monteres ventilation med genindvinding samt solceller på taget.

Det kommer til at koste godt 20 mio. kr., og huslejen i Fjordvænge må sættes op med godt 700 kr. om måneden for en to-værelses lejlighed. Til gengæld ventes udgifterne til varme at falde ca. 400 kr. om måneden.

Afdeling Fjordvænge har selv 2 mio. kr. i henlagte midler til projektet og har behov for at låne 20 mio. kr.

Hundested Almennyttige Boligselskab har bedt Halsnæs Kommune om at godkende denne låneoptagelse. Samtidig har boligselskabet bedt om, at kommunen tillader tidligere lån med kommunegaranti (fire lån med en restgæld på 13,5 mio. kr.) at rykke for det nye lån.

Det vil være en forudsætning for at energirenoveringen kan gennemføres.

Direktionen vurderer på baggrund af ejendommens gode driftsituation og solide venteliste, at "risikoen kun vil have noget nær teoretisk betydning."