Endnu et dødsstød

Bent Jørgensen (Keramiker) 

Hårbøllevej 60 

4792 Askeby, Møn

 

Regeringens direktiver overfor mindre landsbyer og huse i det åbne land, om rensning af deres husspildevand, udover deres nuværende trixtanke, er helt uden føling med boligsituationen på landet.For de dermed forbundne udgifter for den enkelte husstand, på op til 100 tusinde kroner, for eget rensningsanlæg på matriklen, skubber igen negativt til udviklingen i vores udkanter. Desværre er de fleste kommuner parate til at sende påbud ud med det samme, og viger ikke tilbage for at true med politianmeldelse, hvis tingene ikke er i orden inden et år. Sammenlignet med landbrugets udledninger, som man stadig ikke har styr på, så er indsatsen overfor husejerne, som at rette kanoner mod spurve. Mange husejere er desuden, som i resten af det øvrige land, teknisk insolvente og dermed ude  af stand til at tage lån i deres huse. Det er dybt beklageligt, at regeringen samt de kommuner der i det mindste burde vide bedre, nu vil sætte ind med indgreb, der har virkning som et lammende slag imod den bedre udvikling, som vi kæmper for i landets udkanter.