Endnu en sparerunde på børneområdet!

Forældrebestyrelsen , Vuggesten I.H. Mundtsvej, I.H. Mundtsvej, 2830 Virum

Endnu en sparerunde på børneområdet!

Forældrebestyrelsen besluttede i efteråret at fjerne endnu et gode i vores vuggestue – nemlig mælken – for at imødekomme kommunalbestyrelsens sidste beslutning om besparelser på børneområdet. Vi har nu med stor frustration erfaret, at der skal spares igen, denne gang personaletimer samt kvoteindskrivning.

Årsagen til både de tidligere og de nye besparelser kan man og har man længe diskuteret. Vi er dog efterhånden trætte af, at der gennem de sidste mange år konsekvent er skåret på personaletimer, samtidig med at kravene til det pædagogiske arbejde og dokumentation herfor er steget. Konsekvensen af de nye besparelser vil mest sandsynligt være en forringelse af bemandingen i ydertimerne, der i forvejen er lav, så der kun sidder én pædagog eller medhjælper med de børn, der enten møder tidligt eller bliver hentet sent. Det kan ikke passe, at en så rig kommune kan have så dårlige vilkår for børnene. Skal der et skadet barn til, før man fatter alvoren af forringelsen af den pleje, der er nødvendig for blandt andet vuggestuebørnene?

Eftersom et af kommunens indsatsområder er rekruttering og fastholdelse af det pædagogiske personale i de kommunale institutioner, undrer vi os over, at man vælger at skære bemandingen ned, så det personale, der i forvejen løber stærkt, skal arbejde endnu hårdere. Det er da kun en måde at skræmme folk væk på!

I stedet for de små og dermed mindre synlige besparelser, der løbende bliver pålagt os, burde kommunalbestyrelsen tage et ansvar og lave en holdbar, langsigtet plan. Måske det er nødvendigt at se på, om åbningstiden skal begrænses, men det må kommunalbestyrelsen tage medansvar for. I øvrigt var det nok en idé at få en ekstern revision af kommunens samlede budgetter, når kommunen nu har så svært ved at forudberegne sine fremtidige udgifter. Københavns Kommune har indset en sådan nødvendighed, så hvorfor kan Lyngby-Taarbæk ikke? Man kunne desuden sælge de sommerhuse, som kommunen ejer rundt omkring i landet, for de er vel ikke et gode for det samlede fællesskab?

Vi skal vel i fremtiden ikke være en kommune, hvor den laveste fællesnævner er standarden både på børne-, ældre- og kulturområdet? Så stop lappeløsningerne og strukturer en gang for alle kommunens økonomi, så den er bæredygtig de næste mange år!

Med mange frustrerede hilsener,

Forældrebestyrelsen i vuggestuen I. H. Mundtsvej 2c