Enderne skal mødes i varmesag

Furesø Kommune forsøger nu at bringe Farum Fjernvarme og Hillerød forsyning sammen om en ny aftale, der kan betyde lavere prisstigninger til kunderne

Foto: Helene Stolle

Selvom Furesø Kommune hverken er part i fjernvarmesagen, der har hersket siden efteråret sidste år, eller er tilsynsmyndighed med hensyn til fastsættelse af priser af på fjernvarme, går kommunen nu ind i sagen alligevel. Borgmester Ole Bondo Christensen (S) har nemlig indkaldt de to parter til et fælles møde for derigennem at forsøge at bringe dem sammen om en ny aftale.