En svømmetur i kloakken

Jeg har haft min opvækst ved Søllerød sø, og har mange "dejlige" minder om både stanken og den grønbrune algesuppe, der i mangel på bedre ord må beskrives som direkte ulækker.

Det er derfor med stor glæde at jeg kan konstatere at man fra Kommunens side ønsker at gøre Søllerød sø til "bade sø".

Der har i tidens løb været adskillige initiativgrupper der har gjort Kommunen opmærksom på den kraftige forurening af søen. Hver gang med det samme resultat, eller mangel på samme.

Det skyldes nok at det kan være svært at se fornuften i, at oprense en sø, der har direkte forbindelse til kloak systemet, via det spildevands udløb der ligger ganske få meter fra den planlagte svømmerute/badeanstalt.

Min bekymring overfor projektet skyldes nu ikke kun det ulækre vand. Jeg er i højere grad betænkelig ved om Kommunen er opgaven voksen. Set ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv, har man fra Kommunens side forsømt sin opgave igennem mange år. Herunder den passivitet der er blevet udvist i forbindelse med beskyttelse af fauna og dyreliv i og omkring søen.

Hertil kommer det økonomiske aspekt, der må betegnes som respektløs omgang med skatteyderenes penge, men det er en helt anden diskussion.

Der bliver jævnligt både fisket og overnattet ulovligt på kommunens arealer omkring søen. Kommunen er flere gange blevet underrettet uden at demonstrere vilje eller evne til at adressere problemet. Der bliver hvert eneste år fundet ulovlige fiskeredskaber, som f.eks. slidegarn, åleruser mv. i søen. Dette har Kommunen også undladt at reagere på. Hvad skulle forhindre, at man håndterer sikkerheden omkring et svømmeanlæg med samme skødesløshed?

Hvis den planlagte svømmebane skal henligge til fri afbenyttelse for publikum, hvor lang tid går der så før vi igen har en drukneulykke i Søllerød sø?

Hvis man antager at søen bliver renset, og at vandet opnår en forureningsgrad der gør det forsvarligt at lade sine børn bade i søen, og hvis man antager at søen bliver den oase og det samlingspunkt man håber på, så er jeg bange for at projektet bliver kvalt i sin egen succes, da infrastrukturen omkring søen ikke vil kunne bære det.

Hele projektet virker både besynderligt og komisk. Det ville være befriende hvis man kunne droppe arrogancen og politikker attituden, og komme med et reelt svar på om dette "prestige projekt" i bund og grund er en god ide, samt om behovet overhovedet er eksisterende, herunder om det er rimeligt, at alle skal betale, for at meget få, kommer til at genere rigtig mange.