En skæg sag

Når regeringen og Socialdemokraterne nu – for at tækkes Dansk Folkeparti – har bebudet at ville underløbe den Domstolsstyrelse, der ellers skulle være sikret uafhængighed af den udøvende magt, er der kun ét svar for Dansk Folkeparti at vælge: At være endnu skarpere i retorikken.

Det er jo det kendte reaktionsmønster, og det brugte Dansk Folkeparti så for at stjæle lidt medieopmærksomhed på arbejderbevægelsens internationale kampdag, efter at det kom frem, at regeringen heller ikke vil have tørklædeklædte dommere, selv om Domstolsstyrelsen ud fra en række saglige overvejelser er nået frem til, at det godt kan lade sig gøre – stadig i teorien – at forestille sig en tørklædeklædt dommer, fordi det afgørende selvfølgelig er, at der ikke kan herske tvivl om integriteten og upartiskheden hos dommeren. Derfor er der jo også i forvejen en del regler om f.eks. habilitet, der sikrer, at borgere, der stilles for retten, kan være trygge ved, at deres sag bliver bedømt udelukkende ud fra en juridisk vurdering af det, der forelægges retten.

Som et led i netop denne upartiskhed blev det for nogle år siden besluttet at frigøre udnævnelsen af dommere fra Justitsministeriet – den udøvende magt – og derfor er Domstolsstyrelsens selvstændighed afgørende.

Den anfægtes nu ikke blot af Dansk Folkeparti, men tilsyneladende også af regeringen og Socialdemokraterne, fordi Domstolsstyrelsen har tilladt sig at foretage nogle saglige overvejelser vedr. evt. teoretisk brug af tørklæde hos en dommer.

Det vil Dansk Folkeparti selvfølgelig ikke have, for et forbud mod tørklæder kan jo genere indvandrere. Derfor er det godt, set fra partiets synspunkt. Og regeringen vil jo gerne tækkes Dansk Folkeparti, så Anders Fogh har fundet ud af, at han søreme heller ikke kan lide tanken om tørklædeklædte dommere – hvor teoretisk tanken end måtte være – og derfor vil regeringen have et udvalg til at se på sagen – stærkt støttet af S.

Dansk Folkeparti har dermed på ny fået sin vilje – eller har i hvert fald udsigt til det – så skruen skal selvfølgelig strammes. Derfor laver partiet nu en kampagne, hvor man bl.a. i reklamer viser en burkaklædt dommer – en situation, som Domstolsstyrelsen selvfølgelig aldrig nogensinde ville kunne acceptere. Goddag mand – økseskaft.

Pia Kjærsgaard erkender da også over for Politiken, at det selvfølgelig virker stærkere med et billede af en kvinde i burka end én, der blot har et tørklæde på.

Og for at det ikke skal være løgn, strammede hun i går budskabet, så det ikke alene er tørklæder, der skal forbydes for dommerne. De må heller ikke have skæg – i hvert fald ikke, hvis det er et "islamisk skæg", hvordan det så end skal defineres.

Lige nøjagtig dér kammer sagen fuldstændig over og viser, hvor langt Dansk Folkeparti er ude, og hvor sørgeligt det er, at regeringen og S blot lunter efter alt, hvad det førende parti finder på!

Hvornår siger man dog stop – hvornår nægter regeringen at danse videre efter Pia Kjærsgaards pibe? Og hvornår vælger vælgerne at sige fra? Forhåbentlig snart. Ellers er det lige "skægt" nok.

Indtil da må de mandlige dommere i Danmark – og det er de fleste – være ekstra omhyggelige med barberingen i de kommende måneder, hvis de vil beholde deres job …

g.