“En politik der ser på hele barnets og hele familiens liv”

"Man kan sige, at vi med politikken i hånden kan sige, at dannelse og uddannelse går hånd i hånd," sagde Lars Bacher, da byrådet vedtog en revision af børne- og ungepolitikken

Foto: Carsten Lundager +4540101056, Michael Braunstein
De konservative i Allerød
De konservative i Allerød © Fo2graf Carsten Lundager

politik "Politikken sætter retningen for et samlet børne- og ungeområde. Set fra mit perspektiv rammer den spot on i forhold til at være overordnet som en politik skal være, men også tilpas retningsanvisende således, at vi med troværdighed kan sige, at vi har en politik som bevæger børne- og ungeområdet i den rigtige retning."

Sådan lød det fra det konservative byrådsmedlem Lars Bacher i Allerød Byråd 25. april.

Her vedtog byrådet en revideret udgave af kommunens børne- og ungepolitik, og som følge af afbud fra udvalgsformand Nikolaj Bührmann holdt Lars Bacher ifølge ham selv en tale på vegne af hele Børne- og Skoleudvalget i sagen.

Lars Bacher konstaterede, at den nye børne- og ungepolitik "i høj grad er skrevet med byrådets fælles vision for øje."

"Indholdet er selvfølgelig det væsentligste, men jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at processen på vej mod en ny politik har været mindst lige så vigtig. Set fra mit perspektiv har det været et eksemplarisk forløb, hvor en lang række aktører har været med til at skabe og forme politikken," sagde Lars Bacher, der særligt hæftede sig ved, at "børne- og ungepolitikken ser på de ønskede tilstande for hele barnets og hele familiens liv."

"Den sætter rammen for leg, læring og trivsel. Man kan sige, at vi med politikken i hånden kan sige, at dannelse og uddannelse går hånd i hånd – det ene er det andets forudsætning. Vi skal danne og vi skal uddanne fremtidens verdensborgere."

"Med politikken manifesterer vi også Allerød Kommunes børne- og læringssyn og udviklingen mod en mere inkluderende børne- og ungekommune. Allerød bygger på fællesskaber og hos os skal alle børn og unge opleve, at de har en værdifuld plads i fællesskabet."

Lars Bacher anførte, at næste skridt i Børne- og Skoleudvalget er "at lave den af byrådet bestilte strategi for fremtidens børne- og ungeområde."

"Den proces starter vi op efter vores kommende udvalgsmøde, hvor udvalget har sat hinanden stævne til en strategidag som handler om at få omsat børne- og ungepolitikken til yderligere virkelighed igennem strategien for fremtidens børne- og ungeområde. En proces vi i udvalget går meget op i og som skal have samme store inddragelse af alle interessenterne som børne- og ungepolitikken har haft," sagde Lars Bacher og tilføjede:

"Man kan sige, at politikken sætter den værdimæssige udviklingsretning, mens virkeliggørelsen kommer med strategien – dét er et arbejde, som jeg glæder mig meget til at komme i gang med."