En nedlæggelse bliver ikke aktuel fra Kirke Værløse

"Det har aldrig været meningen, at ruten fra Kirke Værløse til Værløse skal nedlægges," siger vej- og driftschef, der fastholder, at der er grundlag for en besparelse fra Værløse mod Lyngby

Foto: Finn Due Larsen