En meget dyr administration

Af Flemming Oppfeldt, Søvej 5, Farum

Forleden kunne Furesø Avis berette om, at Furesø havde Nordsjællands billigste administation. Det udsagn er ikke rigtigt. Nabokommunen Rudersdal har en administration som er billigere. Hvis man korrigerer for befolkningssammensætningen, så har nabokommunen Herlev en billigere administation. Så jeg mener, at Furesø kommune burde studere, hvorfor disse to meget forskellige kommuner er mere effektive.

Hvis man ser lidt ud over landet, så er der langt til Danmarks billigst administrerede kommune. Det er Middelfart.

Hvis Furesø var lige så effektivt administreret, så kunne Furesø's skatteborgere hvert år spare 44 millioner kr, som kunne bruges til mange andre gode formål, f.eks. til bevarelse af den nære borgerservice, bedre skoler eller til nedsættelse skatten. Hvis man ser, hvad Furesøs administration finder på i hverdagen, så har vi et superdyrt rådhus, f.eks. da de fik den ide at bruge 3 mio. kr. på vandalisere Farum Bibliotek. Det er penge der er gået tabt, og som alene er administrationens skyld.