En lille historie fra lokalpolitik

Debat

Helsingør: Hvad skal vi egentlig med lokalpolitik? Det ligger i selve ordet, det er lokalt, og vi beskæftiger os med det lokale: at mennesker med et handicap også kan komme i vandet, at der ikke skal være flere elever i klasserne, end der er plads til, at en række sundhedsfaglige aktører kan få mulighed for at samles i et sundhedshus og meget andet.

Vi modtager henvendelser fra borgerne, og vi forsøger at gøre noget ved de henvendelser, der ligger i kommunalt regi. Og tillad mig at bringe et eksempel: for ½ års tid siden modtog jeg en del henvendelser fra svage trafikanter, der var bekymrede, når de skulle krydse Borsholmvej fra Fuglebakkevej (3000 Helsingør). Oversigtsforholdene er ringe, og der måtte køres 80 km/t på den lille vej.

Det første, man gør som lokalpolitiker, er at skabe sig overblik over stedet. Og ja, der blev kørt meget stærkt, og oversigtsforholdene gør, at man må forlade sig på sin hørelse, når man skal krydse vejen.

Det næste man gør, er at rette henvendelse til det lokale Center, her Center for By, Land og Vand, så jeg skrev til Centeret, beskrev stedet og situationerne, og spurgte, om det var muligt, at man kunne opsætte et trafikspejl.

Kort tid efter fik jeg svar fra centeret; sagen havde været på politiets møder to gange, de var ikke tilhængere af spejle, da de kan forvrænge billedet, men der ville blive opsat skilte med hastighedsbegrænsning på 60 km/t på strækningen.

Overholder bilisterne så det? Nej, ikke nødvendigvis, men nu har vi et redskab til at gøre noget ved det. Politiet kan afholde fartkontroller og udstede bøder.

Det var bare et enkeltstående eksempel på, hvordan vi som lokalpolitikere fungerer som mellemmand i lokale sager.

Vi lokalpolitikere får mange af den slags henvendelser, og ofte kan vi hjælpe. Det er nemlig lokalpolitik.

Kristina Kongsted, C

Knudemosevej 7, Holmene

Helsingør