En ildsjæl hyllet i beskedenhedens kappe

Frederiksborg Amts Museumspris 2006 er landet i Nivå – hos Niels Ohrt, leder af Nivaagaards Malerisamling – som en virkelig velfortjent påskønnelse af 10 års engageret kunstformidling

René Melnik<newline/>Foto: Susie Melnik

INTERVIEW: Beskeden, ildsjæl, utroligt vidende, humoristisk og en fantastisk formidler – det er Nils Ohrt's skudsmål, når man lytter rundt i Karlebo.Dette skudsmål for direktøren for Nivaagaards Malerisamling, er tydeligvis kommet Frederiksborg Amt for øre, for i onsdags modtog Nils Ohrt Frederiksborg Amts Museumspris 2007 – et både nostalgisk og historisk øjeblik, hvor det var den sidste Museumspris Frederiksborg Amt uddelte inden amtet lukker og slukker samtidig med de nye kommuner, som Fredensborg Kommune, bliver en realitet med årsskiftet.

"Undervurder aldrig dine tilhøreres intelligens, men overvurder heller ikke deres viden," lyder det fra Nils Ohrt, når man spørger om hans indfaldsvinkel til formidling. Formidling er vel det 'fine' ord – i praksis har Nils Ohrt evnen til at bringe billedkunsten ud over rampen. På almindeligt, forståeligt dansk – uden indforståede fagudtryk formår han at sende sit eget store engagement lige ned blandt tilhørerne, så det tænder både nysgerrighed og videbegærlighed her. "Min opgave er ikke at fortælle publikum om jeg eller nogle eksperter synes et billede billedet er smukt, det er op til folks egen vurdering," forklarer Nils Ohrt. Det jeg skal er at perspektivere, forklare eller begrunde, så folk får nogle yderligere indfaldsvinkler til billedet de så kan vælge at bruge – eller lade være. Jeg skal ikke sætte spørgsmålstegn ved folks egen opfattelse af billedet. Jeg kan til gengæld bidrage med en kultur- og kunsthistorisk baggrund, men så må den enkelte selv finde ud af, hvad man kan bruge det til. Jeg kan ganske rigtigt bringe min egen oplevelse videre, forklare, hvorfor det billede tænder mig hver gang jeg ser det, men en tilskuer står i sidste ende tilbage med sin egen, helt personlige og individuelle oplevelse. Den er det ikke min opgave at 'pille' ved, men måske har jeg bidraget med ny viden, der kan lukke op for andre oplevelser eller indfaldsvinkler," forklarer Nils Ohrt.Nils Ohrt er heller ikke karrig med 'formidling' uden for arbejdstiden, for de sidste par år har kunstinteresserede kunne drage med Nils Ohrt på kunst- og kulturrejse til Toscana. Her han som kunstguide generøst delt ud af sin store viden og ikke mindst kærlighed til de spektakulære samlinger og museer rejsedeltagerne her besøger.

Nils Ohrt har også på fornem vis formået at bringe den store kunst – om det så er dansk guldalder eller de flamske renæssancemestre – ned på jorden. Ved at lancere den yderst populære tre-klang Mad-Kunst-Musik: En god middag i museumscaféen efterfulgt af kunstforedrag og herlig kammermusik. En ned-på-jorden totaloplevelse, der har trukket fulde huse siden debut'en for snart seks år siden. Koblingen med klassisk musik er faktisk blevet så populær, at man kan tale om Malerisamlingen har fået sit eget hus-ensemble, og hvor verdensstjerner som Tina Kiberg og Stig Fogh Andersen trofast og gerne vender tilbage, når de får et 'kald' fra Nils Ohrt.

"Vi har i sagens natur alle de opgaver, der ligger i de traditionelle fem søjler vi taler om i museumsverdenen. Forskning, registrering, konservering, erhvervelser og formidling," fortsætter Nils Ohrt. Men de senere år er fokus meget drejet over på formidlingen, hvor museumsbesøg er en totaloplevelse. Det er også i denne sammenhæng man skal se vores mere udadvendte virksomhed. Fra foredrag, koncerter over tema-aftener til særudstillingerne, hvor vi trækker nyere kunst ind i huset," siger Nils Ohrt.Særudstillingerne fik sig en ufrivillig pause i 1999, hvor Malerisamlingen opnåede den tvivlsomme ære at rydde avisforsiderne som crime-scene for Danmarkshistoriens største kunsttyveri. "Det var ganske rigtigt et annus horribilis for os, da vi fik stjålet vores Rembrandt og Bellini i åbningstiden ved højlys dag," fortæller Nils Ohrt. Det sendte chok-bølger gennem museumsverdenen, for det var første gang man havde oplevet et så voveligt og voldsomt tyveri af denne art i åbningstiden. Fokus havde indtil da været på sikring i nattetimerne mv. men her mistede vi nok lidt af tidligere tiders 'uskyld', " konstaterer Nils Ohrt. Såvel Rembrandt som Bellini vendte som bekendt 'hjem' til Malerisamlingen igen og politiet opklarede også århundredets kunsttyveri.

Blå bog

* Mag.art. i kunsthistorie fra universitetet i Århus i 1979 * Undervisningsassistent på universitetet * Lærer på Folkeuniversitet * Museumsinspektør på Vejle Kunstmuseum * Museumsleder på Storstrøms kunstmuseum i Maribo * Direktør på Nivaagaards Malerisamling siden 1996