En historisk romans tilblivelse

Jyllnge Da Søren Mogensen sprang ud som forfatter, var det med bogen "Herrens vilje". Hør ham fortælle om skabelsen og tankerne bag sin historiske roman om munkene på Eskilsø.

Noget var på et tidspunkt gået rigtig galt på Eskilsø! Hvad fik seks munke til at se stort på deres edsvorne klosterløfte og bryde den kristne tros påbud om et klosterliv i tugt og ydmyg beskedenhed?

I "Herrens vilje" giver Søren Mogensen sit bud på opklaringen af, hvad der skete på Eskilsø i årene 1158-1166 med en spændende fortælling, hvor virkelige hændelser og fiktion er flettet sammen.

Eskilsø, som ligger ud for Jyllinge, er den største ø i Roskilde Fjord, og ruinen af munkenes kloster ligger der endnu.

Søren Mogensen fortæller om de overvejelser, han gjorde sig om at skrive en roman baseret på virkelige hændelser, og om hvordan han foretog sin research om hændelserne, der skete for ca. 850 år siden.

Foredraget kan opleves på Jyllinge Bibliotek torsdag den 5. marts kl. 19-21. Billetter á 25 kr. kan købes på roskildebib.dk/kalender eller på bibliotekerne.