En gruppe børn finder en mulig invasiv myreart i Danmark

En myre fra syd har slået sig ned i Danmark. Den er aldrig fundet så langt nordpå, siger forsker.

En gruppe skolebørn fandt i foråret 2015 en helt ny myreart i Danmark. Arten, der stammer fra Sydeuropa, er invasiv i både USA og Canada.

Myren, der hedder Tetramorium Immigrans, har nu etableret sig i Danmark, hvor den også risikerer at sprede sig invasivt.

Det er utrolig interessant, vurderer Julie Koch Sheard, forsker ved Center for Makroøkolgi, Evolution og Klima ved Statens Naturhistoriske Museum.

– Det er det nordligste punkt, hvor den er blevet fundet, siger hun.

Hun er den førende forsker bag "Myrejagten", et projekt der samler viden om myrerne i Danmark med hjælp fra børn og voksne.

Det var elever fra Sølvgades Skole i København, der fandt myrerne i Botanisk Have i København.

– Det viser, at befolkningen og børn kan bidrage til forskning og kan være med til at holde øje med vores natur og opdage om der kommer nye arter til.

– I dette tilfælde en art, der måske kunne gå hen og blive et problem i fremtiden, siger hun.

En invasiv art er karakteriseret ved, at den er introduceret i et område, hvor den ikke hører hjemme, men alligevel formår at formere og sprede sig og derved udgør en trussel mod de oprindelige hjemmehørende arter.

Den nye tilflytter i myreverdenen kan måske blive en konkurrent til den danske Sort Havemyre, vurderer Julie Koch Sheard.

Sort Havemyre er ikke truet men findes overalt, påpeger hun.

– På den måde er den (Tetramorium immigrans, red.) ikke et problem. Men den kan blive et problem for mennesker, fordi den netop høre til i bymiljøerne, hvor den går ind i folks huse og optræder talrigt.

– Så har den en brod, så den stikker ligesom en bi. Det kan godt genere, hvis man får mange stik. Og så angriber den også planter i køkkenhaven, siger hun.

Det er dog endnu ikke slået fast, at myrearten er invasiv.

Undersøgelsen af den nye art er lavet i samarbejde med biolog Rasmus Stenbak Larsen fra Center for Social Evolution ved Københavns Universitet, der var med til at finde arten og har stået for arbejdet i laboratoriet.