En god ven reducerer kriminaliteten

Frederik Hove Christiansen, erhvervspraktikant fra Niverødgårdskolen 9.x

Mange børn og unge ender i kriminalitet, misbrug eller andre vanskelige situationer, som forældrene ikke kan løse. Ganske enkelt fordi barnet ikke længere lytter til eller respekterer forældrene. Årsagerne kan være dårlig skolegang, lavt selvværd, manglende voksentillid omsorgssvigt, vold i hjemmet etc.

For at løse disse problemer, har Fredensborg kommune fundet en løsning, som også de unge er glade for. Nemlig en uafhængig, voksen kontaktperson, der én eller flere gange om ugen tager sig af den unge. Og slutresultatet viser faktisk, at kun 7 % af de unge, der har en voksen-ven, gentager deres kriminelle løbebane. De småkriminelle unge i Fredensborg kommune har tydeligt brug for hjælp, og dette er som sagt konstateret at det er noget der virker. I dette projekt omhandler det ca. 70 unge. Dette er unge der har brug for at blive hjulpet op igen, fra det hul de er i lige nu.

Hvordan føler de unge?

– Utilpassede unge har ganske enkelt opgivet at høre efter hvad forældrene siger. Og måske har forældre også givet op. Derfor er det vigtigt, at de unge lærer, at der findes andre voksne, som både lytter til dem og respekterer dem, siger 59-årige Kent Alexander fra Humlebæk, der i mange år via sin virksomhed "Børne og ungehjælpen" har arbejdet som voksen-ven, når kommuner, institutioner eller private familier har brug for hjælp. Det kan være alt fra nogle få timer om ugen, døgnpleje, eller et ophold hos ham af kortere varighed for at få den unge til at ændre adfærd. Det sidste kaldes også for Coaching.

Kent Alexanders historie

Kent Alexander ligner ikke en pædagog. Og det er han heller ikke. Han er uddannet ejendomsmægler, og har i mange år med succes solgt ejendomme rundt i verden. For femten år siden vendte han tilbage til Danmark og bosatte sig i Humlebæk

– På det tidspunkt fandt jeg ud af, at jeg ville gøre en indsats for de unge. Min livserfaring og evnen til at lytte og sætte sig ind i andres problemer, og også anvise løsninger, kunne måske være en god hjælp for unge, der manglede en "mentor". Derfor tog jeg kontakt med Fredensborg Kommune, som var positivt indstillet, og siden har jeg haft fornøjelsen at kunne hjælpe rigtigt mange unge mennesker, fortæller Kent Alexander, og fortsætter:

– Jeg oplever, at de unge ofte bliver overraskede over, at man faktisk godt kan leve et "normalt" liv uden misbrug, kriminalitet eller stoffer. Jeg tager dem eksempelvis med til min ødegård i Sverige, ud at sejle, eller bare ud på en køretur. At et fremmed menneske lytter til dem, aktiverer dem positivt og kan måske vise dem andre veje her i livet. For nogle af dem kan den oplevelse være noget ganske usædvanligt. Det glæder mig at se når de opnår en positiv udvikling, så de dermed får mulighed for et godt liv. Den mulighed bør alle unge have.

Bliv voksen-ven og hjælp unge i nød

I Fredensborg kommune er der altid brug, for flere voksen-venner. Lige nu er der omkring 40 kontaktpersoner, der hjælper de unge. Man kan blive kontaktet af de unge, ved hjælp af medier. Et eksempel er fra dengang Kent Alexander ville hjælpe til i det unge miljø. Han satte en annonce i avisen, og derefter var han inde i det hele. Du kan også henvende dig på Fredensborg rådhus og derefter spørge efter "Ungeteamet". Dette kræver selvfølgelig at de unge selv tager initiativ til at blive hjulpet. Men hvis der er en opgave vedrørende en person, som man ikke føler at man kan fuldføre, er det altid i orden at melde fra. Der er som sagt ca. 70 unge der lige nu bliver hjulpet af omsorgsfulde voksne, som gerne vil og kan hjælpe.

u003cfield name=u0022factboxu0022u003e