“En gevinst for hele Nordsjælland”

Nationalparken Kongernes Nordsjælland vil blive en gevinst for hele Nordsjælland, mener Dorte Meldgaard

"Jeg er rigtig glad for, at Nationalparken nu efter mange år og rigtig meget arbejde er en realitet".

Sådan udtaler borgmester Dorte Meldgaard (K) sig ovenpå nyheden fredag om, at nationalparken Kongernes Nordsjælland nu endeligt er godkendt af forligskredsen bag nationalparkloven.

Borgmesteren glæder sig til hele udviklingen af Nationalparken:

"Jeg er sikker på, at det vil være en stor gevinst for hele Nordsjælland. Både i forhold til beskyttelse af naturen og i forhold til besøgende. Vi har så meget at byde på i Nordsjælland, og det bliver spændende at følge udviklingen af Nationalparken," udtaler hun i pressemeddelelsen.

Dorte Meldgaard glæder sig også over, at Strødamreservatet, som er et fondsejet skovområde sydvest for Gadevang, er kommet med i Kongernes Nordsjælland.

Reservatet blev fredet i 1925 og er lukket for offentligheden, men stilles til rådighed for videnskabelige undersøgelser. Reservatet er på 160 ha, hvoraf ca. 100 ha er dækket af skov. Dele af skoven er et af de naturskovsarealer i Danmark, der længst har ligget urørt hen.

"Netop skovene er centrale i Nationalparken, og skovene rummer den største biodiversitet i Danmark. En tredjedel af alle arter af planter, dyr og svampe findes i skovene," udtaler hun.

Nationalparken rummer store statslige områder som for eksempel Gribskov, Esrum Sø, Arresø, Tisvilde Hegn og Store Dyrehave. Nationalparken indeholder også store historiske pejlemærker som f.eks. parforcejagtsystemet i Gribskov, Frederiksborg Slot i Hillerød og Kronborg i Helsingør. Derudover består nationalparken af små bysamfund, sommerhusområder samt kommunale og private naturområder.

Den officielle indvielse af nationalparken kommer efter planen til at foregå i første halvdel af 2018. Mdt

Nationalparken Kongernes Nordsjælland

Med 26.250 hektar (ca. 263 kvadratkilometer) bliver Kongernes Nordsjælland Danmarks næststørste nationalpark efter Vadehavet.

Udviklingen af nationalparken vil strække sig mange år frem. Visionen er blandt andet at udvikle parkens natur- landskabs- og kulturhistoriske værdier ved at fremme levevilkår for truede dyr og mangfoldigheden i naturen, skabe stærk markedsføring på regionale produkter, forbedre friluftsmuligheder og turisme samt formidle om 10.000 års historie, jordbrug, skovbrug og jagt.

Over halvdelen af arealet i forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som Natura 2000 områder (særligt beskyttede naturområder på europæisk niveau).

Som nationalpark kan man bedre bevare og udvikle områdets righoldige natur og de enestående kulturhistoriske værdier – f.eks. det Nordsjællandske parforcejagt-landskab. En nationalpark betyder nemlig, at der afsættes særlige midler på finansloven til området.

Mange naturtyper er repræsenteret: Ud over kerneområderne omkring Arresø, Esrum Sø og Gribskov findes der alt fra større klitarealer ved Tisvilde Hegn, vidtstrakte strandenge og kalkoverdrev ved Roskilde Fjord over de tørre, næringsfattige, lysåbne naturtyper på Melby Overdrev og Rusland-området til småskalalandskabet vest for Esrum Sø med mange små skovbiotoper og søer.

Skidendam i Teglstrup Hegn er Sjællands eneste aktive højmose. Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området.

Læs mere hos Miljø- og Fødevareministeriet, på www.kongernes-nordsjælland.dk og følg med på facebook.