Embedsmænd pendler til udflyttede job frem for at flytte med

Over halvdelen af de ansatte i Nævnenes Hus i Viborg pendler mindst en time hver dag.