Elitær og arrogant

Luc de Visme (L), Morelgangen 8 i Birkerød, skriver:

Jens Ives (V) svar til forældrene fra Sjælsøskolen, som ønsker selv at kunne vælge mellem fransk og tysk som andet fremmedsprog i 7. klasse, er både elitært og arrogant. Jens Ives argument med, at de elever, der tager fransk som 3. sprog i 8. klasse og får pæne karakterer ved folkeskolens afgangsprøve, skjuler den virkelighed, at det nu kun er omkring 20 procent af eleverne, der vælger et tredje sprog, mens cirka halvdelen i Birkerød før valgte fransk i 7. klasse. Tysk bliver obligatorisk andet sprog i hele kommunen, i stedet for at man lader forældrene eller den enkelte skole vælge.

Det, Jens Ive går op i, er, at eleverne skal have tre fremmedsprog og opnå de fineste karakterer ved afgangseksamen. Han er ligeglad med de mindre ressourcestærke elever, I der "kun" vil have to fremmedsprog og prioriterer anderledes. De svageste kan ikke få lov at vælge og det tvunget valg kan føre til, at de mister lyst til at lære fremmedsprog i det hele taget.

Jens Ive overser, at det at lære sprog ikke nødvendigvis handler om at få en høj karakter. Der kan være stor glæde ved at lære et sprog og få kendskab til den kultur, der følger med. I dag er sprogundervisning i høj grad undervisning i kultur og samfundsforhold. De, der af egen grund ville have valgt den franske kultur, får ikke ret meget glæde i at være tvunget til tysk.

Hvorfor skal Venstre altid være arrogant og imod borgernes velbegrundede protes-ter "tvinge" kommunen til at gøre, som man gjorde i Søllerød kommune uden at tænke på, at der kan være gode erfaringer at bygge på fra Birkerød?