Elevsammenslutning kalder tilbagerulning af aftale løftebrud

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er bekymret over, at kommende regering vil droppe aftale om omfordeling.