Elevplaner ser dagens lys

Ny Roskilde Kommune har godkendt rammerne for de nye elevplaner, der skal indføres på skolerne i blandt andet Gundsø

NY ROSKILDE: Forældre til skolebørn i Ny Roskilde Kommune vil senest i maj måned 2007 få udleveret en skriftlig elevplan. Baggrunden er, at Undervisningsministeriet har besluttet, at alle elever på alle folkeskolens klassetrin skal have en skriftlig elevplan. Formålet med elevplanen er blandt andet at styrke samarbejdet mellem skole og hjem.

I løbet af efteråret har en arbejdsgruppe med skoleleder- og lærerrepræsentanter fra henholdsvis Gundsø, Ramsø og Roskilde samt repræsentanter fra forvaltningen arbejdet med at formulere mål og rammer for elevplaner i Ny Roskilde Kommune. Med de overordnede mål og rammer sikres blandt andet en vis ensartethed i elevplanerne. Skole- og Børneudvalget og derefter Sammenlægningsudvalget har godkendt de overordnede rammer.

Den skriftlige elevplan handler om det enkelte barn og den skal følge skolebarnet lige fra skolestarten i børnehaveklassen til de går ud af folkeskolen. Elevplanen kan blive til i et samarbejde med eleven og den tjener blandt andet til at give et overblik i forhold til elevens personlige og faglige udvikling. Skolechef i Ny Roskilde Kommune, Lars Hansen, ser positivt på elevplanerne:

– Der er mange fordele i at få dokumenteret en elevs både faglige og sociale udvikling. Indtil nu har skole-hjemsamtaler været afholdt ud fra en dialog mellem lærere, elev og forældre. Med elevplanerne kan læreren bedre forberede forældrene til samtalen, siger han.

Det er skolebestyrelserne på de enkelte skoler, der fastsætter principper for skolens arbejde med elevplaner, og det er skolens leder der er ansvarlig for at sikre, at de skriftlige elevplaner opfylder de lovmæssige krav til indhold.