EL: Mette Frederiksen må træde i karakter i dagpengesag

Det er fuldstændig uacceptabelt, at EU vil blande sig i de danske dagpengeregler, mener ordfører.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) skal slå i bordet og kræve, at EU-Kommissionen blander sig uden om det danske dagpengesystem.

Det mener Finn Sørensen, Enhedslistens socialordfører, der med sin opfordring reagerer på, at EU-Kommissionen ifølge Politiken har truet Finland med en retssag ved EU-Domstolen.

Kravet lyder, at finnerne skal afskaffe deres særlige begrænsninger i forhold til EU-borgeres adgang til dagpenge.

Hvis Finland straffes, vil det ifølge Finn Sørensen også ramme Danmark, da vi herhjemme har begrænsninger, der minder om de finske.

– Det betyder, at Mette Frederiksen må træde i karakter. Det er ikke godt nok, at hun bare følger med i, hvad der sker i den finske sag, siger han.

– Hun må henvende sig til EU-Kommissionen og til de andre lande i EU og sige, at nu kan det være nok, og at EU skal blande sig udenom de regler, vi har for dagpenge.

Finn Sørensen nævner, at Mette Frederiksens socialdemokrater sammen med de andre ja-partier har været med til at love, at medlemskabet af EU ikke ville få konsekvenser for de regler, vi har herhjemme omkring velfærden og arbejdsmarkedet.

– Så nu må hun træde i karakter og indfri det løfte, slår Finn Sørensen fast.

I Finland siger lovgivningen, at en unionsborger skal have arbejdet mindst fire uger i landet som lønmodtager eller mindst fire måneder som selvstændig, før borgeren har ret til dagpenge.

Det strider dog mod EU-reglerne, meddeler EU-Kommissionen, der mener, at det bør være nok, at borgeren bevisligt har optjent sin ret til dagpenge i et andet medlemsland.

– Det er fuldstændig uacceptabelt, at EU blander sig i, hvordan vi skal indrette dagpengereglerne herhjemme, hvem der skal have adgang til dem og under hvilke betingelser, siger Finn Sørensen.

Herhjemme skal en EU-borger have arbejdet mindst 296 timer efter tre måneders ophold i Danmark, før der kan blive udbetalt dagpenge.