EL kalder ministeren i samråd om faldende skoleudgifter

Udgifter per elevtime er faldet de seneste år, viser nye tal. Enhedslisten efterlyser flere penge til skolerne

Pengene fulgte ikke med, da folkeskolereformen blev vedtaget for godt to år siden, lyder en kritik fra Enhedslistens undervisningsordfører, Jakob Sølvhøj, der kalder undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd.

Kritikken kommer efter, at en ny analyse fra Danmarks Lærerforening viser, at udgiften per folkeskoleelev per undervisningstime gennem de seneste seks år er faldet med 26 procent.

– Tallene viser et meget dramatisk fald i udgifterne per elevtime, der ikke kan undgå at påvirke kvaliteten af undervisningen negativt.

– Enhedslisten vil derfor kalde børne – og undervisningsministeren i samråd og bede hende redegøre for, hvad regeringen vil gøre for sikre kvaliteten af undervisningen i folkeskolen, siger Jakob Sølvhøj i en skriftlig kommentar.

De nye tal viser, at udgiften per time per elev var 77 kroner i skoleåret 2009/2010. I det første år af folkeskolereformen 2014/2015 er udgiften faldet til 57 kroner.

Danmarks Lærerforening bygger sin analyse på tal fra Undervisningsministeriet og Social- og Indenrigsministeriet.

Tallene vækker også kritik hos lærerforeningens formand, Anders Bondo Christensen. Han mener, at den nye folkeskolereform er "totalt underfinansieret".

Enhedslisten efterlyser ligesom SF flere penge til området.

– Tallene bekræfter, at ressourcerne slet ikke fulgte med, da der med folkeskolereformen skete en kraftig udvidelse af timetallet i folkeskolen.

– Enhedslisten foreslår derfor, at kommunerne får større frihed til at afkorte de alt for lange skoledage mod at anvende de frigjorte ressourcer til ansættelse af flere lærere i folkeskolen, siger Jakob Sølvhøj.

Men udgiftsfaldet er en helt naturlig forlængelse af det udvidede timetal, siger undervisningsministeren til Berlingske. Udgiften per elevtime er ikke den bedste måde at vurdere kvaliteten af undervisningen, mener hun.

– Det er derimod elevernes læringsudbytte og trivsel, og det følger vi tæt i de årlige statusredegørelser, siger undervisningsministeren i en skriftlig kommentar til Berlingske.