EL foreslår åbenhed om partistøtte

Europarådet anbefaler Danmark at øge gennemsigtigheden med partistøtten og at skærpe straffen for korruption. Enhedslisten følger op med forslag i Folketinget.

Enhedslisten tager nu Europarådet på ordet og stiller et forslag i Folketinget om, at der skal være åbenhed om partistøtten. Europarådets Gruppe af Stater mod Korruption, Greco, anbefaler således, at partiernes regnskaber mere præcist skal angive af donationer over et vist beløb, ligesom de anonyme donationer skal afskaffes.

– Nu hvor vi nærmer os valget, kunne det være godt at vælgerne kan vide, hvem der går ind for åbenhed – og hvem der vil holde deres finansielle kilder skjult, siger Enhedslistens finansordfører, Frank Aaen.

Enhedslisten foreslår derfor, at alle bidrag på over 5000 kroner skal offentliggøres med navnet på giveren. Ellers må partiet, lokalorganisationen eller lokalpolitikeren nægte at modtage beløbet. Anonymt tilsendte beløb skal videregives til humanitære formål. Og overtrædelse af reglerne skal straffes med bøder i forhold til bidragets størrelse.

– I dag kan meget store bidrag til partier fra store virksomheder skjules. Navnet på store bidragydere skal blot anføres med den oplysning, at bidraget er over 20.000 kroner, men ikke hvor meget over 20.000 kroner. Bidrag kan også gives via foreninger som Den Liberale Erhvervsklub, der giver tilskud til Venstre. Så ved ingen ud over Venstres top, hvem den egentlige bidragyder er eller hvor meget det drejer sig om, siger Frank Aaen.

Greco har netop offentliggjort tredje del af sin rapport om forholdene i Danmark. Rapporten anbefaler ikke blot, at Danmark får bedre styr på partistøtten til de politiske. Folk, der køber sig til indflydelse, bør også straffes hårdere, lyder anbefalingen.