Eksperter strides om efterlønsreform

Eksperterne er uenige om, hvor meget der kan spares ved en efterlønsreform. Mange vil ende på andre ydelser.