Egedals lottoøkonomi

John Bannov,

Erantishaven 80, Smørum, skriver:

John Petersen's ( JP) indlæg den 06.05.08 vedr. Egedals økonomiske problemer giver indtryk af ren bortforklaring. Nu hævder JP, at det er Lars Lykkes skyld alt sammen. Den kommunale udligning er årsag til Egedals ulykkelige økonomiske situation!

Det er det rene vrøvl. Der er jo tale om en post, som er kendt af politikerne ved starten af budgetforhandlingerne. Den må altså være inkluderet i det vedtagne budget og kan umuligt være årsagen til Egedals pludseligt forringede økonomi efter få måneder! Hvis det ikke kan være Lars Løkkes skyld, hvad er det så JP vil?

Hvorfor fortæller JP os ikke noget om SOLT? Som borger i Smørum kommer dette begreb bag på mig og jeg ved ikke hvad det er? Men gennem forårets debat kan jeg forstå, der er tale om en slags Lottospil, som indtil videre har kostet kommunen ca. 25 mill. kr.

Hvorfor fortæller JP os ikke om en overoptimistisk vurdering af indtægter ved grundsalg?

JP's indlæg er præget af mangel på medansvar og bidrager næppe til at løse de alvorlige problemer Egedal står med.