Egedal vil ikke forskelsbehandle skoler

Egedal Kommune er parat til at oprette ekstra 0.klasser i Ganløse, hvis der er udsigt til flere end 28 elever i klassen. Men det vil være forskelsbehandling og alt for dyrt, at dispensere fra retningslinjerne, siger skolechef Egon Agerlin.