Egedal kommune straffes hårdt

John Petersen (Egedal-Listen),

Kommunalbestyrelsesmedlem, skriver:

I Region hovedstaden er vi 29 kommuner. Nettodriftsudgifterne i de 29 kommuner ligger mellem knap 40.000 kr. og op til ca. 54.000 kr. pr. indbygger. Egedal kommune bruger ca. 39.500 kr. pr. borger, og er suverænt den kommune i Region Hovedstaden der har den laveste nettodriftsudgift pr indbygger. Alligevel skal vi spare ca. 30 mio.. kr. på vore driftsudgifter, ellers får vi en "Lars Løkke" bøde af samme størrelse..Det er ikke logisk.

Hvis vi ser på den kommunale finansiering så bidrager Egedal kommune betydeligt til udligningsordningerne

En sammenligning af finansieringsvilkårene for vore 3 kommuner i Bycirklen (Frederikssund, Egedal og Ballerup kommuner) viser følgende.

Vi er tre lige store kommuner målt på antal indbygger. Vi er naboer, vi ligger alle tre i Frederikssundfingeren , og vi har stort set de samme muligheder for at tiltrække både erhvervsliv og nye borgere. Alligevel er der voldsom forskel på vore muligheder for at finansiere vore kommunale udgifter

I Egedal kommune betaler hver borger ca. 2.500. kr. pr indbygger til udligningsordningerne. svarende til en årlig udgift for Egedal Kommune på ca. 100.mio. kr.

Frederikssund kommune får ca. 5.900 kr. pr indbygger fra udligningssystemet svarende til ca. 250 mio. kr. i indtægt, og Ballerup Kommune får ca. 8.500 kr. pr indbygger i udligning svarende til en kommunal indtægt på ca. 380 mio. kr. Sammenligner vi Ballerup kommune og Egedal kommune er der en finansieringsmæssig forskel på ca. 48o mio. kr. på grund af udligningssystemet selvom vore 2 kommuner ligger samme sted på landkortet, og stort set har samme antal indbyggere.

Min sammenligning har ikke til formål at kritisere vore nabokommuner, det er jo ikke dem der har lavet systemet, men alene at belyse de økonomiske forskelle vi som kommuner arbejder under.

Jeg kan i øvrigt godt forstå de mange borgere der hovedrystende siger hvad er det dog der sker i vores nye kommune og hvad er det dog for politikere vi har valgt. Jeg ville gøre det samme hvis jeg ikke selv sad midt i suppedasen og ved hvad det er for urimelige krav vores finansminister Lars løkke m.fl. stiller til borgerne i vores kommune, krav vi som kommunalpolitikere må give videre til vore mange medarbejdere som forsøger at få enderne til at nå sammen i dagligdagen.

Jeg forstår udmærket at nogle af vore medarbejdere er ved at tabe pusten.