Egedal er førende kommune i energi

En ny Plan- og Agendastrategi betyder, at Egedal får landets skrappeste regler for energi og dermed bliver førende i Danmark. Blandt andet Stenløse Syd viser vejen

EGEDAL: Kommunalbestyrelsen i Egedal har netop vedtaget en ny Plan- og Agenda 21 strategi. Strategien betyder at nybyggeri skal være lavenergiklasse 1, som er den skrappeste energiklasse i bygningsreglementet. Undtaget er kun individuelt opførte enfamilieshuse. Når strategien efter otte ugers debat vedtages endeligt, vil Egedal være Danmarks mest ambitiøse kommune inden for energirigtigt byggeri.

– Regeringen har lagt en omfattende plan for, hvad vi skal på energiområdet. I Egedal Kommune tager vi udfordringen op, og lægger op til energirigtigt byggeri", siger Svend Kjærgaard Jensen, borgmester i Egedal Kommune.

Lavenergibyggeri er en relativ let og rentabel vej til både at spare på energien og reducere co2-udslippet.

Energirigtigt byggeri er allerede i gang i Egedal

Egedal Kommunes nye Plan- og Agenda 21 strategi viderefører principperne fra bebyggelsen Stenløse Syd, hvor alle boliger skal opføres som lavenergi- eller passivhuse.

Lavenergiboliger sparer 500.000 liter olie om året Den nye Plan og Agenda 21 strategi vil sammen med den igangværende opførsel af de 750 boliger i Stenløse Syd betyde at hele fem procent af borgerne i Egedal i 2009 bor i et lavenergihus eller en bolig opført efter såkaldt passivhus-standard. Det vil give en årlig energibesparelse på ca. 4,5 millioner kWh, eller det samme som 500.000 liter olie, og det sparer igen på co2-udslippet.

Plan og agenda 21 strategien fastsætter også de højeste standarder for kommunens egne byggerier. De seneste institutionsbyggerier i Egedal er allerede opført med henblik på reduceret energiforbrug, og med intelligent styring af forbruget. Derudover har Egedal Kommune afsat 22 millioner til energiledelse og besparelser i eksisterende kommunale bygninger.

– Det er vigtigt, at vi som kommune også kigger på de eksisterende kommunale bygninger, da der kan hentes mange energibesparelser her, siger Svend Kjærgaard Jensen.

Plan- og Agenda 21 strategien danner grundlaget for udarbejdelsen af Egedals første samlede kommuneplan for de næste 12 år. Den skal fastlægge rammerne for udviklingen af Egedal Kommune som en samlet enhed i hovedstadsområdet.

Fra begyndelsen af april og otte uger frem vil Plan- og Agenda 21 strategien være i høring, hvor borgere og andre interessenter kan komme med deres kommentarer. Der vil også være mulighed for at deltage i en debat på kommunens hjemmeside.