Efter Tibetsagen vil ministerium informere politiet bedre

Udenrigstjenesten var ekko for Kina og gengav bekymringer for demonstrationer, før politi begik ulovligheder.

Med flere politibusser forsøgte Københavns Politi at hindre den kinesiske præsident Hu Jintao at få et glimt af disse demonstranter under statsbesøget i 2012.
Med flere politibusser forsøgte Københavns Politi at hindre den kinesiske præsident Hu Jintao at få et glimt af disse demonstranter under statsbesøget i 2012.

Udenrigsministeriet vil fremover forsøge at undgå "misforståelser", når man sammen med politiet og andre myndigheder planlægger statsbesøg.

Det meddeler ministeriet i en mail oven på Tibetsagen tirsdag. Ved den kinesiske præsidents statsbesøg i 2012 jagtede politifolk borgere med tibetanske flag og forsøgte at hindre, at den fornemme gæst fik øje på demonstrationer.

I en undersøgelse af forløbet har en kommission forsøgt at forstå, hvordan det gik til, at Københavns Politi udfærdigede klart ulovlige ordrer, som satte den almindelige ytringsfrihed ud af kraft.

I beretningen når kommissionen frem til, at Udenrigsministeriet forud for besøget af Hu Jintao var med til at skabe en stemning, som via PET forplantede sig til Københavns Politi.

Gentagne gange meldte Udenrigsministeriet til Hofmarskallatet, Statsministeriet, PET og Københavns Politi, at kineserne var meget bekymrede for eventuelle demonstranter.

Hvad meningen var med at fungere som ekko for den kinesiske holdning, fremgik ikke. Kommissionen skriver, at "ingen i Udenrigsministeriet tog skridt til at præcisere hensigten med videregivelsen af disse informationer".

Denne kritik tager Udenrigsministeriet "til efterretning", lyder det i en mail tirsdag fra ministeriet til Ritzau. Samtidig noterer man sig, at kommissionen har konkluderet, at ingen ansatte i ministeriet kan drages til ansvar.

– Det er en af Udenrigsministeriets funktioner at deltage i planlægningen af statsbesøg fra andre lande. I den forbindelse er en naturlig del af opgaven at være i kontakt med de øvrige danske myndigheder, herunder at viderebringe oplysninger fra andre lande. Udenrigsministeriet vil i det arbejde gøre vores til at undgå, at der opstår misforståelser, skriver ministeriet.

I øvrigt oplyste PET forleden, at man har forstærket kontrollen med tjenestens såkaldte sikkerhedskoordinatorer "med henblik på at undgå lignende situationer i fremtiden".

I Københavns Politi har man på grund af Tibetsagen forstærket kontrollen med operationsbefalinger, og flere tager sig af at besvare spørgsmål fra Folketinget.

Desuden oplyste politikredsen før jul, at man i 2018 vil udbrede kendskabet til syv centrale pligter for embedsmænd. De handler blandt andet om, at embedsmænd skal sige sandheden, handle lovligt og være åbne for fejl.

Også i 2013 under et nyt kinesisk besøg greb politiet ind over for ytringsfriheden, fastslår kommissionen i sin beretning, som blev offentliggjort før jul.