Efter fyringstrussel: Thyra Frank vil vise sosu-resultater

Ældreministeren vil til efteråret præsentere en foreløbig kortlægning af rekrutteringsproblemer i ældreplejen.