Efter bilbrande: Undersøger overvågning

Det ene af de to boligselskaber i Vejleåparken er i gang med en analyse af mulighederne for kameraovervågning på blandt andet p-pladserne.

Skal der opsættes overvågningskameraer i Vejleåparken? Skal det være på både p-pladserne og i selve boligområdet?

Det er nogle af de spørgsmål, som der lige nu arbejdes med i kølvandet på de mange bilbrande i Ishøj omkring årsskiftet.

– Vi er i dialog med Vestegnens Politi og Ishøj Kommune, og de er begge positive. Opsætning af overvågning på offentlige områder skal dog formelt godkendes af politiet, forklarer direktør Christian Høgsbro fra boligselskabet AAB, som administrerer en stor del af boligerne i Vejleåparken.

– Vi er også ved at foretage en analyse af bilbrandene, blandt andet hvor de sker og karakteren af bilbrandene. Det er noget, vi skal bruge politiets hjælp til, forklarer Christian Høgsbro.

Med afsæt i analysen skal det vurderes, hvor omfattende en eventuel overvågning skal være. Det handler nemlig også om økonomi. At opsætte en total videoovervågning i både boliggaderne og på p-pladserne kan løbe op i flere millioner kroner – og det er beboerne, der kommer til at betale via huslejen.

– Nu undersøger vi mulighederne for overvågning, og så lægger vi det frem for beboerne, så de kan tage en beslutning, siger Christian Høgsbro. Der er afdelingsmøde til maj, hvor beboerne skal tage stilling. Tanken om videoovervågning er absolut ikke ny – det er noget man har arbejdet med i en længere periode, og bilbrandene har kun gjort det endnu mere aktuelt.

Samtidig fortsætter AAB med andre initiativer, der kan øge trygheden i Vejleåparken. Det er blandt andet en øget belysning.

Overvågning med videokameraer er lige nu genstand for debat i Folketinget. Justitsministeren har foreslået, at politiet får øgede muligheder for overvågning af boligområder, men boligforeninger og kommuner får ikke tilsvarende øget adgang.

I dag er det sådan, at politiet kan foretage kameraovervågning af frit tilgængelige steder med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet.

Boligafdelinger kan selv opsætte overvågning – det skal dog ske efter tilladelse fra politiet. Derudover kan en kommune, efter dialog med politidirektøren, overvåge områder, som ligger i nær tilknytning til et område, som overvåges af boligorganisationer.

Hele diskussionen om at kunne kameraovervågne boligområder, vedrører ikke kun Vejleåparken i Ishøj. Reglerne har også betydning for en række store boligområder på Vestegnen, hvor der i perioder opleves utryghed.