E-kort skal stoppe nye virksomheders bøvl med bureaukrati

EU-Kommissionen vil indføre E-kort, der vil simplificere opstartsprocessen for virksomheder i andre EU-lande.

- Vi skal have skåret ned på papirnusseriet, siger Elzbieta Bienkowska, der er EU-kommissær for det indre marked og iværksætteri.
– Vi skal have skåret ned på papirnusseriet, siger Elzbieta Bienkowska, der er EU-kommissær for det indre marked og iværksætteri.

Det skal være lettere for virksomheder at åbne afdelinger i andre EU-medlemslande uden at rende panden mod en mur af bureaukrati.

Det mener EU-Kommissionen, som derfor foreslår at indføre et såkaldt E-kort, eller et elektronisk EU-tjenesteydelseskort, som gennem en forenklet elektronisk procedure vil gøre livet lettere for servicevirksomheder.

Gennem ét fælles kontaktpunkt i deres eget land og på deres eget sprog, vil servicevirksomhederne få hjælp til at opfylde de administrative formaliteter, der kræves for at kunne levere tjenesteydelser i udlandet.

– Vi skal have skåret ned på papirnusseriet, siger Elzbieta Bienkowska, der er kommissær for det indre marked og iværksætteri:

– Det indre marked – denne perle, som vi alt for ofte tager for givet – fungerer ikke ordentligt, når det drejer sig om tjenesteydelser.

Med servicevirksomheder tænkes der især på udbydere af erhvervstjenester som ingeniørvirksomheder og IT-konsulenter samt tjenesteydelser i bygge- og anlægssektoren.

Det er frivilligt, om de enkelte medlemslande vil tilslutte sig forslaget om E-kortet.

Hos Dansk Erhverv hilser man forslaget meget velkommen.

– Servicemarkedet er i dag meget underudviklet på grund af de store administrative byrder forbundet med at sælge tjenester over grænser, siger Kasper Ernest, der er chef for EU og den internationale afdeling hos Dansk Erhverv.

– Kortet kan blive et værdifuldt værktøj, særligt for virksomheder, der ønsker at udbyde tjenester i et andet land midlertidigt, for eksempel i en grænseregion, siger han.