DSB taber på svensk togtur

Eventyret i Sverige har været dyrt for DSB. Selskabet får underskud på 18 millioner i årets første kvartal.

At DSB skal køre i udlandet koster på bundlinjen.

Togturen til Sverige betyder, at DSB har vendt et overskud på 22 millioner kroner i første kvartal 2010 til et underskud på 18 millioner for perioden i år.

DSBs konstituerede direktør, Klaus Pedersen, der trådte til, da den hidtidige direktør, Søren Eriksen, blev fyret den 17. marts, er da heller ikke tilfreds med kvartalets udkomme.

– Vi er nødt til at drive vores virksomhed mere effektivt. Vi skal behandle DSBs penge, som var de vores egne, siger han i en kommentar til tallene.

DSBs svenske mareridt – DSBFirst Øresund, som kører tog på Kystbanen – påvirker ikke koncernregnskabet for DSB. Underskuddet her på 36 millioner kroner efter korrektion for engangsforhold dækkes af de hensættelser, DSB lavede i årsregnskabet for 2010.

Men tabene fortsætter. DSBs øvrige aktiviteter i Sverige kommer ud med et underskud for første kvartal 2011 på 13 millioner kroner.

– Det er ikke tilfredsstillende, at vi på vores øvrige operationer i Sverige, og herunder særligt DSB Småland AB og DSBFirst Väst AB, kommer ud med et samlet underskud på 13 millioner kroner, siger Klaus Pedersen.

Og DSBFirst vil fortsat trække ned i tallene. Omkostningerne til advokater og revisorer har som følge af skandalen om formodet ulovlig statsstøtte til DSBFirst kostet dyrt.

Også starten på to nye operationer i udlandet har kostet ekstra. Hos DSB påpeger man, at det er almindeligt med højere omkostninger i den første driftsperiode. Det skal så senere i kontraktperioden vendes til overskud.

– Men vi kan heller ikke komme uden om, at vores omkostninger i DSB Småland AB og DSBFirst Väst AB er for høje, siger Klaus Pedersen.

Undersøgelserne af økonomien i de svenske selskaber forventes færdig op mod DSBs fremlæggelse af halvårsregnskab i august. Oveni er DSB i gang med en udredning af økonomien i DSBs øvrige udenlandske operationer.