DOF: Danmark svigter stadig Vadehavs-fugle

Regeringen må imødese endnu en klage til EU for misrøgt af den danske natur. Antallet af ynglefugle i Vadehavsområdet styrtdykker, siger ornitologisk forening.

Knortegæs i Vadehavet nær Tøndermarsken.
Knortegæs i Vadehavet nær Tøndermarsken.

Regering og andre myndigheder svigter naturbeskyttelsen i den danske del af Vadehavet, og der bliver stadig færre fugle.

Det mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som sender en ny klage til EU-Kommissionen.

Især på marskengene i Vadehavsområdet er antallet af ynglefugle faldet drastisk. Og generelt gør myndighederne sig skyldige i mangelfuld forvaltning af de områder, der skal beskytte fuglene i Vadehavet, lyder anklagen fra foreningen.

Området er et af verdens vigtigste spisekamre for trækkende vade- og svømmefugle.

For få år siden ynglede et stort antal af brushane, stor kobbersneppe, engryle, rødben og vibe på marskengene. I mere sumpede områder ynglede sortterne, spidsand og i nogle år mosehornugle.

– I dag er ynglefuglene i det danske Vadehavsområde kun en skygge af sig selv, fastslår biolog Knud Flensted fra DOF.

Problemet er blandt andet intensiv landbrugsdrift, dræning af jorden og græsmarker, der bliver omdannet til kornmarker, uden at myndighederne griber ind, siger Knud Flensted.

DOF har tidligere fået medhold af EU i en klage over VK-regeringens behandling af Tøndermarsken.

Nu udvides klagen altså til alle Natura 2000-arealer i Vadehavsområdet. Natura 2000 er et netværk af særligt værdifulde naturområder i hele Europa, som landene er forpligtede til at passe på.