Dødsulykker skal undersøges

Foto: Marianne Due
To mænd blev onsdag dræbt, da de ramte en traktor, og deres bil derefter brød i brand på Lolland.
To mænd blev onsdag dræbt, da de ramte en traktor, og deres bil derefter brød i brand på Lolland.

Syv trafikulykker i efterårsferien kostede 10 menneskeliv, og de nærmere omstændigheder omkring ulykkerne skal nu undersøges nærmere, oplyser Vejdirektoratet.

Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken har i de senere år været faldende.

– Når antallet af ulykker falder, stiger behovet for mere konkret viden om de enkelte ulykker. Vi skal kende til flere detaljer for at fange tendenserne i de alvorligste ulykker og finde midler til at forebygge dem, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet.

Siden 2010 har Vejdirektoratet indsamlet viden om alle dødsulykker gennem pilotprojektet DUS – den udvidede dødsulykkesstatistik. Helt konkret betyder det, at Vejdirektoratet, politiet, kommuner og bilinspektører tager ud til ulykkesstederne og undersøger forholdene omkring dødsulykkerne.

– Vi får blandt andet mere viden om trafikanternes adfærd ved dødsulykker. Har føreren været uopmærksom, kørt for stærkt eller været påvirket af alkohol eller medicin? Og hvilken indflydelse har andre trafikanter, oversigtsforhold, køretøjet eller vejens udformning haft på ulykken? Det kan undersøgelserne i dødsulykkesstatistikken give svar på, siger Marianne Foldberg Steffensen.