Dobbelt op på Covid-19-prøver

Dobbelt op på Covid-19-prøver

Hurtige nye testapparater øger kapaciteten og giver også forbedret arbejdsmiljø på den klinisk mikrobiologiske afdeling på Hvidovre Hospital.

Her vil man snart kunne levere dobbelt så mange Covid-19-prøver i døgnet som hidtil – og automatisering er kodeordet.

– De nye maskiner giver hurtigere svar og giver mindre manuelt arbejde til bioanalytikerne, fortæller ledende bioanalytiker Susanne Pedersen.

Hun vurderer ud fra de foreløbige testkørsler, at afdelingen med de nye maskiner kan aflæse 4000 Covid-19-prøver i døgnet. Hidtil har afdelingen leveret 1900 prøvesvar i døgnet.

Således giver øget testkapacitet med nye maskiner en ekstra fordel, også hvis en mulig ny bølge af coronavirus skaber behov for endnu flere analyser.

Mindre manuelt arbejde

Antallet af prøver er kun en af fordelene ved udbygningen. Mindre manuelt arbejde nedsætter risikoen for arbejdsskader for medarbejderne – og bedre kvalitet og ensartethed i Covid-19-prøverne.

Fx har bioanalytikerne hidtil skruet låg af og på de knap 100 prøver, der kan være i hver bakke, inden den bliver placeret i maskinen. Den forbehandling bliver automatiseret med de nye maskiner, forklarer Susanne Pedersen.

I grove træk er teknikken i de nye maskiner lig den hidtidige. Også de nye maskiner anvender den såkaldte PCR-teknik, en test, der påviser arvemateriale i prøven.

Også værdifulde efter Covid-19

Trykket på de store maskiner er stort midt i en pandemi, hvor der også skal testes for mutationer af virus. Men det nyindkøbte udstyr bliver også nyttigt, når smittetrykket har lagt sig.

Maskinerne kan også teste for eksempelvis klamydia, multiresistente bakterier, luftvejsvirus og udredning af diarre.

– Vi er blevet mere robuste og har fået et backup, siger Susanne Pedersen.

Maskinerne er i drift inden for de næste par uger.