DNA: De 36 millioner er ikke en gave

Af John Jensen, byrådsmedlem for Det Nye Allerød (DNA):

Borgerne bliver den ene dag efter den anden "bombarderet" med tal-information – ikke mindst fra borgmesteren.

Blandt andet er det blevet oplyst, at vi fra kvalitetsfonden og andre statslige tiltag har opnået lån/tilskud på 36 millioner kroner.

Dette betyder, at vi kan fremrykke flere investeringer med kunstofsbaner og klubhus i spidsen.

Problemet er bare, at de 36 millioner kroner ikke er en gave.

Der følger afdrag og driftsudgifter med i millionerne. Afdrag og driftsudgifter, der ikke er budgetteret med.

Så det absurde i millionerne er, at vi højst sandsynligt kommer til at spare på andre kommunale områder ved at "modtage" de 36 millioner kroner.

DNA og alle andre byrådsmedlemmer står derved med et dilemma. Vi kan næsten halvere dele af vores budgetterede anlægsområder, men vi har ikke penge på vores driftsbudget til dette.

Derfor skal der ske besparelser på andre områder. For DNA er det vigtigt, at byrådets kommunikation til borgerne sker så entydigt korrekt, som det er muligt.

Netop derfor har vi brugt vores første måned til at skabe en basisforståelse for, hvordan kommunens tal er baseret.

Herigennem skulle den kommunikationsform, som DNA står for, gerne være entydig. Umiddelbart er det et naturligt valg at støtte op omkring en halvering af visse anlægsområder. Men borgerne skal vide, at der kommer en regning, der skal betales af andre områder.