DMI varsler torden og skybrud det kommende døgn

Fredag eftermiddag hersker desuden store temperaturforskelle lokalt. Pollentallet ventes at falde.