DM-sølv til Hørsholms softball damer

Foto: Claus Beyer