“Diskret” placering af Torvets nye toilet

Toiletbygning skal placeres mellem Torvet og Kannikegade, mener Teknikudvalget

Foto: Mette Dolmer Thygesen

Politikerne i Hillerøds Miljø- og teknikudvalg er blevet enige om placeringen af Torvet kommende, gratis offentlige toilet.

Forvaltningen havde foreslået fire mulige placeringer, efter at udvalget i september sidste år udsatte sagen og ønskede alternative forslag til placeringen af toiletbygningen.

Men det blev selvsamme placering, som forvaltningen i første omgang foreslog, som et enigt politisk udvalg godkendte, nemlig på hjørnet af Torvet og Kannikegade.

"Toilettet står meget diskret der. Der kommer ikke til at fremstå som en ny bygning på Torvet," forklarer formand Tue Tortzen om udvalgets beslutning.

Ifølge ham skal toiletbygningen, som politikerne under budgetforhandlingerne i 2014 besluttede at afsætte 700.000 kroner til, helst gemmes lidt af vejen:

"Det er jo bare en pavillon og ikke en arkitektonisk bygning tilpasset de mondæne omgivelser. Så det gør ikke noget, den ligger lidt op af muren og ikke står midt i det hele," siger han.

Ifølge forvaltningens fremstilling er det da også denne placering, som bedst skjuler toiletbygningen og efterlader Torvet i "videst muligt omfang urørt".

"Bygningen placeres tilbagetrukket ved vej og træder derved i baggrunden, så udsigten til søen ikke påvirkes i nogen væsentlig grad. Det er en meget nænsom placering i forhold til det byrum, som Torvet udgør, men der er stor terrænforskel på stedet, og soklen vil derfor blive meget synlig, set fra Torvet," skriver forvaltningen i indstillingen.

Udvalget vil ifølge Tue Tortzen samtidig anbefale, at toilettets tag ikke bliver fladt, så ingen bliver fristet til at klatre derop i nattens mørke timer.

Den endelige udformning af den nye toiletbygning fastlægges først efter en udbudsrunde og efterfølgende udvælgelse efter kriterier som pris, kvalitet og arkitektur. Herefter vil sagen på ny blive forelagt Miljø- og Teknikudvalget.

Som beskrevet på forsiden bliver toilettet gratis at bruge, da en løsning, hvor brugerne kan betale enten med mønter eller mobiltelefon, vil blive for dyr for kommunen at oprette. Forvaltningen har tidligere vurderet, at den løsning vil give kommunen en årlig ekstraudgift på cirka 350.000 kroner.