Dialogmøde om pilotprojekt 12. maj

Forældrebestyrelse har fået tilsagn om deltagelse fra Børne-og Skoleudvalget og borgmesteren

Foto: Michael Braunstein