Dialog om flytning med FSG Miljøcenter

Foto: Peter Klar

Med stemmerne fire mod tre har Økonomiudvalget besluttet, at Allerød Kommune skal indlede dialog med FSG Miljøcenter om forskellige løsninger, der kan lovliggøre virksomheden ved Lynge Grusgrav, efter at Naturklagenævnet i oktober 2010 ophævede kommunens dispensation til FSG Miljøcenter fra lokalplan 332.