DI kritiserer højere afgift på overdragelse af virksomheder

Boafgift for virksomheder, der overdrages til arving, forhøjes til 15 procent fra de nuværende seks procent.