DF: Lav separate aftaler med hver kommune

Regeringen bør lave separate aftaler med hver enkelt kommune i stedet for én budgetaftale med KL, mener Dansk Folkepartis finansordfører, Kristian Thulesen Dahl