DF: Klar til at stemme for flere penge til politiet

Det skal klargøres i aktstykke, hvordan den øgede terrorindsats skal finansieres, siger Peter Skaarup.